Descrierea Promotiei

Prin cardul de fidelitate acumulezi puncte reprezentand 10% din valoarea produselor/serviciilor achizitionate personal din magazinele Save Computers. Cu aceste puncte poti achita integral orice produse/servicii dorite, pe care ti le putem oferi prin centrele noastre din Bucuresti.

Regulament "Card de fidelitate SCI"

Art. 1. Organizator

Organizatorul promotiei este: SC SAVE COMPUTERS IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Panduri nr. 36, Sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5084/2002, CIF RO 14700691, IBAN: RO86 BACX 0000 0030 1165 7000, deschis la Unicredit-Tiriac SA SMB, reprezentata legal de catre Dl. Bogdan Tomescu in calitate de Administrator.

Art. 2. Conditii de participare

La aceasta promotie poate participa orice persoana care nu detine un contract de prestari servicii, cu conditii financiare speciale, cu SC SAVE COMPUTERS IMPEX SRL (SCI), individual sau la nivel de companie. Eliberarea cardului de fidelitate si acumularea punctelor se fac doar dupa completarea integrala a formularului de inregistrare.

Completand formularul, participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scopul inregistrarii si identificarii ca posesor al cardului de fidelitate SCI. Sunt de acord ca informatiile completate în formular sa fie folosite de SCI pentru implementarea acestui program de fidelitate, pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC SAVE COMPUTERS IMPEX SRL, pentru prelucrarea acestor date în scopul acordarii de beneficii, în scop de marketing direct si/sau în scop statistic.

Formularul mentionat mai sus, listat in doua exemplare (un exemplar pentru SCI si un exemplar pentru persoana care solicita eliberarea cardului de fidelitate), va fi semnat atat de catre angajatul SCI, cat si de catre persoana care solicita eliberarea cardului de fidelitate. Formularul va contine datele de indentificare ale persoanei care solicita eliberarea cardului: nume si prenume, serie si numar card identitate, denumire societate comerciala si C.I.F. (daca este cazul), adresa completa, numar de telefon, adresa de e-mail, seria cardului de fidelitate si data aplicarii. Aceste date nu vor fi dezvaluite niciunei terte persoane sau societati comerciale.

Obtinerea cardului de fidelitate nu este conditionata de achizitionarea unuia sau a mai multor produse sau servicii la punctele de lucru ale SCI. Persoanele care au calitatea de salariat al SCI nu vor putea aplica pentru obtinerea cardului de fidelitate potrivit prezentului regulament si nu au dreptul sa detina in posesie carduri de fidelitate emise conform prezentului regulament.

Art. 3. Beneficii

Posesorii de card de fidelitate vor acumula puncte de fidelitate în cuantum de 10% din valoarea produselor sau serviciile achizitionate în punctele de lucru ale SCI, dupa achitarea integrala a acestora si numai dupa activarea cadului de fidelitate. Punctele acumulate pe cardurile de fidelitate pot fi folosite pentru echivalarea 1:1 a monedei nationale, LEUL, pentru a achita servicii si produse existente în oferta si pe stocul oricarui magazin SCI, în momentul solicitarii.

Beneficiul oferit sub forma cardului de fidelitate nu se cumuleaza cu alte promotii sau reduceri practicate de SCI (reduceri per cantitate, oferte speciale la comenzile on-line, contracte tip corporate sau reseller, etc). In cazul persoanelor aflate in postura de a putea beneficia de mai mult de o oferta speciala/promotie, este necesar sa aleaga una singura dintre ele.

Art. 4. Utilizarea cardului

Acumularea punctelor se face prezentand operatorului SCI cardul în momentul facturarii produselor si serviciilor achizitionate. Punctele vor putea fi folosite imediat de la momentul acumularii lor, pe o durata nelimitata, sub conditia valabilitatii cardului de fidelitate si a acestui program de fidelitate.

Punctele nu pot fi schimbate în lei, nu se pot converti sau transmite altor persoane posesoare de carduri de fidelitate. Pentru achitarea oricarui produs sau serviciu sus-mentionat, este necesara existenta pe card a unui numar de puncte echivalent cu valoarea integrala în LEI a acelui produs sau serviciu. Nu se accepta sub nici o forma plata care implica o combinare a punctelor si a banilor.

Neprezentarea cardului de fidelitate, în momentul emiterii facturii sau a bonului fiscal, pentru a fi scanat, face imposibila acumularea de puncte corespunzatoare tranzactiei desfasurate. Nu se va putea da curs oricarei solicitari ulterioare în acest sens.

Art. 5. Durata programului de fidelitate

Programul de fidelitate are durata nedeterminata. Incetarea programului va fi anuntata cu cel putin 30 zile de la data de încetare a programului, prin publicarea la adresa de internet www.reincarcari-cartuse.ro/card a anuntului de încetare, si/sau prin orice alte mijloace de comunicare pe care SCI le va considera oportune. In acest caz beneficiarii cardurilor vor avea posibilitatea sa foloseasca punctele acumulate în toata aceasta perioada. SCI are dreptul sa ia oricând si neconditionat aceasta decizie.

Art. 6. Valabilitatea cardului

Perioada de valabilitate a cardului are o durata nedeterminata, care se suprapune cu cea a valabilitatii programului de fidelitate. Cardurile îsi pierd valabilitatea in momentul incetarii programului. Dupa incetarea valabilitatii cardului, acumularea si/sau folosirea punctelor nu mai este posibila.

Cardul este anulat ca urmare a pierderii, deteriorarii, a furtului sau a folosirii/tentativei de folosire frauduloase. Falsificarea cardului se pedepseste conform legilor în vigoare.

Un nou card poate fi eliberat, dupa solicitarea anularii celui pierdut sau furat si depunerea de catre titularul cardului a unei declaratii privind pierderea/furtul, în care se vor mentiona datele de identificare ale titularului (nume, prenume, domiciliu, telefon). Dupa depunerea solicitarii anularii cardului pierdut sau furat, a declaratiei si comunicarii datelor de identificare, posesorul are dreptul la un nou card. Punctele existente în contul titularului în momentul anuntarii pierderii sau furtului devin definitiv inaccesibile.

Cardul de fidelitate poate fi inlocuit cu un nou card la cererea titularului, in cazul deteriorarii acestuia din orice cauze, in baza cererii titularului insotita de cardul deteriorat si datele de identificare ale titularului, ce vor fi depuse în magazin SCI. Punctele existente in contul titularului în momentul anuntarii deteriorarii vor fi transferate pe noul card în termen de 5 zile lucratoare de la activarea acestuia.

In cazul furtului/pierderii cardului de fidelitate, SCI nu raspunde pentru punctele rascumparate pana in ziua ulterioara datei depunerii declaratiei privind furtul/pierderea cardului.

Art. 7. Regulamentul promotiei

Regulamentul promotiei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul www.reincarcari-cartuse.ro/card, incepand cu data de 1 decembrie 2010, sau in baza unei solicitari in punctele de lucru ale SCI din Bucuresti.

Prin participarea la promotia "Card de fidelitate SCI", participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.